HON DAS FURNITURE ENTERPRISE (MFA-H33)富得木业有限公司

主页 > 产品范围 > HON DAS FURNITURE ENTERPRISE (MFA-H33)富得木业有限公司

地址

Lot 3995, Block C & D, Jalan Tey Mia Jen, Kebun Sayur, Kg Aik Wah, Bukit Bakri, 84200 Muar, Johor.
 
电话 :
014-6256020
传真 :
06-9869386
电邮 :
  												hondasfurniture@gmail.com                        
网站 :
-

联系人

梁宏富

产品生产

-

业务性质

-

cn